Yucca Schidigera Stem Extract

Extrakt z rostliny Yucca