Iron Oxide

Oxid železitý, v přírodě se vyskytuje jako minerál hematit