Annona Cherimola Fruit Extract

Extrakt z plodů Čerimoja (ovoce)