Polyethylene Terephthalate

Termoplast známý pod zkratkou PET